Điều khoản sử dụng

1. Phạm vi áp dụng

Điều khoản sử dụng này được áp dụng dành cho tất cả người dùng, bất kể cá nhân hay tổ chức, doanh nghiệp đã và đang sử dụng các dịch vụ của Shopbay. 

Bằng việc đăng nhập vào website Shopbay hoặc hợp tác với Shopbay, khách hàng được coi là chấp nhận và đồng ý với các điều khoản được liệt kê dưới đây. 

Điều khoản sử dụng có thể được cập nhật, sửa đổi tuỳ theo từng thời điểm. Chúng tôi sẽ thông báo nếu có bất cứ sự thay đổi nào về điều khoản trên website. Nếu bạn vẫn tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Shopbay, điều này cũng có nghĩa là bạn đồng thuận và tuân thủ các quy định sau thay đổi đó. 

2. Chi tiết các điều khoản

Điều 1: Trách nhiệm của người dùng

Shopbay là đơn vị cung cấp phần mềm quản lý bán hàng cho người dùng - các doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân kinh doanh hợp tác với chúng tôi. Vì thế, Shopbay không chịu trách nhiệm hay kiểm duyệt bất cứ thông tin nào liên quan đến hoạt động bán hàng của bạn như: chất lượng hàng hoá, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc mua bán, sử dụng dịch vụ,... Người dùng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với các thông tin và hoạt động này của mình trên website.

Shopbay không chịu trách nhiệm pháp lý hay phải bồi thường cho người dùng và bên thứ ba (Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của cửa hàng của Người dùng Shopbay hoặc của Shopbay) đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp về doanh thu, uy tín,... từ việc sử dụng dịch vụ của Shopbay sau khi chúng tôi đã bàn giao sản phẩm cho người dùng. 

Điều 2: Sử dụng hợp pháp

Người dùng Shopbay chỉ được kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trong các lĩnh vực mà pháp luật Việt Nam cho phép. KHÔNG ĐƯỢC sử dụng website, dịch vụ Internet nhằm các mục đích:

 • Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; Phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; Tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; Gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo,...
 • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc
 • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định
 • Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân
 • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; Truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm
 • Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; Xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

Nếu Shopbay.vn phát hiện bạn vi phạm những điều trên, chúng tôi có toàn quyền tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho người dùng. Shopbay có quyền nhờ sự can thiệp của các cơ quan chức năng hoặc các cơ quan có thẩm quyền nếu nhận thấy sự việc có tính nghiêm trọng. 

Điều 3: Quyền sở hữu trí tuệ

 • Về phía Shopbay: Tất cả các thông tin được đăng tải trên website đều thuộc quyền sở hữu của Shopbay. Nếu sử dụng bất cứ thông tin nào trên web của chúng tôi, bạn cần trích nguồn và cam kết chỉ sử dụng vào các mục đích phi lợi nhuận. 
 • Về phía người dùng: Người dùng của Shopbay có toàn quyền sở hữu tất cả các thông tin, nội dung đăng tải trên website mà bạn đăng tải. Chúng tôi không yêu cầu quyền sở hữu trí tuệ nào đối với những thông tin ấy. Tuy nhiên, khi bạn chấp thuận đăng tải bất cứ nội dung nào lên website, điều có có nghĩa:
 1. Bạn chịu trách nhiệm với những nội dung mà mình đăng lên
 2. Bạn cho phép những người dùng Internet xem, truy cập vào website của bạn
 3. Bạn cho phép Shopbay lưu trữ thông tin

Điều 4: Quy định về chân trang trên website

Với các website được thực hiện bởi Shopbay, tất cả chân trang đều được xác nhận bởi dòng chữ: “Thiết kế bởi Shopbay.vn" có đường dẫn link về Trang chủ của Shopbay.vn. Việc thêm chân trang cho website tương tự như 1 chiếc tem bảo hành với sản phẩm, giúp khẳng định trách nhiệm của Shopbay và bảo đảm quyền lợi của người dùng sau khi sử dụng dịch vụ. 

Điều 5: Quản lý thông tin cá nhân

Tất cả người dùng của Shopbay.vn đều sở hữu ít nhất 1 tài khoản, ở đó bạn cần cung cấp đầy đủ: Họ tên, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin liên quan khác. Việc cung cấp thông tin cá nhân là điều kiện bắt buộc để bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Điều này cũng giúp bạn hưởng đầy đủ quyền lợi của người dùng và được Shopbay hỗ trợ tốt nhất trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ. Chúng tôi sẽ giải thích rõ hơn về điều này trong “Điều 6: Quy định về bảo mật thông tin người dùng Shopbay".

Bạn có nghĩa vụ bảo vệ mật khẩu đi kèm tài khoản của mình. Nếu phát hiện việc tài khoản bị hack, hoặc truy cập trái phép, cần thông báo ngay với đội ngũ Shopbay để nhận phương án giải quyết kịp thời.

Xem thêm: